Skip to content

دکتر زهرا میدانی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی - کودک و بزرگسال

دکتر زهرا میدانی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی - کودک و بزرگسال
درباره من

سلام من زهرامیدانی هستم ۳۰ ساله کارشناس ارشد روانشناسی بالینی در حوزه کودک کارگاههای زیادی در زمینه تمام اختلالات کودکان گذراندم خودم مادر هستم دو فرزند دارم و در زمینه کودکان اطلاعات و تجارب مفیدی برای عرضه دارم

منو
بستن